Geschiedenis van Dispuut Het Gulden Vlies

De geschiedenis van de Argonauten begint bij Prixos en Helle, de kinderen van de Boiotische koning Teas. Hun moeder, een zeer laaghartige dame, die bovendien een hekel aan haar kinderen had, wist door een list Athamas to bewegen om Prixos en Helle aan Zeus te offeren. Juist toen alles in gereedheid was gebracht en Athamas het offermes in de handen nam, kwam er een gevleugelde gouden ram aangevlogen die Prixos en Helle op zijn rug nam en hem meenam naar Kolchis, een rijk aan de Zwarte Zee waar Aietes koning was. Aietes nam Prixos liefdevol op (Helle viel op grote hoogte van het ram af en werd daarmee de eerste persoon die dramatisch uit de serie werd geschreven) en samen offerden zij de ram aan Zeus. De vacht van het ram, Het Gulden Vlies, hingen zij op in een heilig woud en lieten het bewaken door een bloeddorstige draak. Die moeite was het wel waard want een orakelspreuk had uitgewezen dat er welvaart in het land zou zijn zolang het Gulden Vlies zich er bevond. In de stadstaat Joklos was Aieson koning, maar Aieson werd afgezet en gevangen genomen door zijn halfbroer Pelias. Pelias had een slecht geweten. Pelias was bang dat de aan Pelias' moordlust ontsnapte zoon van Aiesory, Iason hem op een dag van de troon zou stoten.
Iason had ondertussen een wat moeilijke jeugd, want hij werd opgevoed door een Centaur. En U weet wat voor een trauma's eenoudergezinnen kunnen opleveren. Toen Iason eenmaal oud en wijs genoeg was keerde hij terug naar Ioklos om de troon van Pelias op te eisen. Deze laatste was erg geschrokken maar had nog genoeg tegenwoordigheid van geest om Iason wijs te maken dat hij het Gulden Vlies naar Ioklos moest brengen, omdat er anders afschuwelijke rampspoed over het land zou komen.

Iason was nog jong naïef en geloofde zijn halfoom. Pelias kon tevreden zijn aangezien het een aardig gevaarlijke missie was, die men doorgaans niet overleefde. Iason echter, bereidde zich goed voor en hij liet een magisch schip bouwen dat hij 'Argo' doopte. Hij bemande het met een hele meute jonge helden, die hij na lang nadenken Argonauten noemde.
De reis naar Kolchis was Lang en gevaarlijk, maar uiteindelijk kwamen ze op de plaats van bestemming. Sterker nog, en passant wisten ze nog de vier zonen van Prixos ( U raadt het al, die was getrouwd met de dochter van koning Aietes en had die vier zonen gekregen) van een wisse verdrinkingsdood to redden. Gelukkig maar, want daardoor liet koning Aietes een Bourgondisch Cambrinaal aanrichten. Toen Aietes echter achter het doel van Iason's uitstapje kwam was het over met de pret, no more mr nice guy. Furieus dwong hij Iason om de volgende dag een magisch veld om to ploegen (en nogwel met twee vuurspuwende stieren), waarna Iason stenen moest zaaien, waaruit gewapende reuzen zouden groeien, die hij vervolgens zou moeten doden om veilig naar huis to kunnen terugkeren. Waar Aietes echter geen rekening mee had gehouden, was dat Iason en Medeia verliefd werden op elkaar: (zij in elk geval wel op Iason) Medeia was niet alleen beeldschoon, de dochter van de koning, goed in de keuken, maar ook nog eens een toverkol. Voor haar dus weinig moeite om Jason onkwetsbaar te toveren. Dat bleek van pas te zijn gekomen toen de volgende morgen bleek dat Iason niet alleen de vuurspuwende stieren had getemd, maar ook het legertje reuzen had verslagen. Iason bedacht dat er werk aan de winkel was en toog met zijn vrouwtje naar het grote heilige woud, waar het Gulden Vlies nog steeds aan een grote boom hing, bewaakt door een grote draak met slechte adem.
Bij het zien (en ruiken) van deze grote boze draak werd het Iason toch wat bleek om de neus. Nu het vrouwtje toch was meegekomen kon ze zich net zo goed nuttig maken door de draak in slaap to toveren. Zo gezegd, zo gedaan. Iason en Medeia pakte het Gulden Vlies uit de boom en keerden met de Argonauten terug naar Ioklos, waar Iason de troon kwam opeisen. Dat viel tegen, Medeia vond het nodig om Pelias of to slachten en dat werd niet echt gewaardeerd door het volk, die toch wel een beetje aan Pelias waren gehecht. Het volk pakte Iason en Medeia op en verbrandden ze.


 

info

 

Friends Online

Powered by EvNix